Luk 23,44

Krydshenvisning:
Matt 27,45-56. Mark 15,33-41. Joh 19,25-37