Luk 23,45

Krydshenvisning:
2 Mos 26,31-33
Matt 27,45-56. Mark 15,33-41. Joh 19,25-37