Luk 23,5

Krydshenvisning:
Matt 27,11-26. Mark 15,1-15. Joh 18,28-19,16a