Luk 23,52

Krydshenvisning:
Matt 27,57-61. Mark 15,42-47. Joh 19,38-42