Luk 23,56

Krydshenvisning:
2 Mos 20,10
Matt 27,57-61. Mark 15,42-47. Joh 19,38-42