Luk 3,11

Krydshenvisning:
Jak 2,15
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28