Luk 3,16

Krydshenvisning:
ApG 1,5
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28