Luk 3,2

Krydshenvisning:
Jer 1,2
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28