Luk 3,21

Krydshenvisning:
Matt 3,13-17. Mark 1,9-11. Joh 1,32-34