Luk 3,4

Krydshenvisning:
Es 40,3
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28