Luk 3,7

Krydshenvisning:
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28