Luk 3,8

Krydshenvisning:
Joh 8,39
Matt 3,1-12. Mark 1,1-8. Joh 1,19-28