Luk 4,11

Krydshenvisning:
Matt 4,1-11. Mark 1,12-13
Sl 91,11-12