Luk 4,18

Krydshenvisning:
Es 42,7. Matt 5,3; 11,5
Es 61,1-2
Matt 13,53-58. Mark 6,1-6