Luk 6,14

Krydshenvisning:
Joh 1,42-43
Matt 10,1-4. Mark 3,13-19. ApG 1,13