Luk 6,15

Krydshenvisning:
Matt 10,1-4. Mark 3,13-19. ApG 1,13