Luk 6,29

Krydshenvisning:
Matt 5,43-48
Ordsp 20,22; 24,29. 1 Pet 3,9