Luk 6,4

Krydshenvisning:
1 Sam 21,7
3 Mos 24,9
Matt 12,1-8. Mark 2,23-28. 5 Mos 23,26