Luk 6,5

Krydshenvisning:
Matt 12,1-8. Mark 2,23-28. 5 Mos 23,26