Luk 9,13

Krydshenvisning:
2 Kong 4,42-44
Matt 14,13-21. Mark 6,30-44. Joh 6,1-15