Luk 9,15

Krydshenvisning:
Matt 14,13-21. Mark 6,30-44. Joh 6,1-15