Luk 9,24

Krydshenvisning:
Luk 14,27; 17,33. Matt 10,38-39. Joh 12,25
Matt 16,24-28. Mark 8,34-9,1