Mark 10,11

Krydshenvisning:
Matt 19,1-12
Matt 5,32. Luk 16,18. 1 Kor 7,10-11