Mark 10,19

Krydshenvisning:
2 Mos 20,12-17. 5 Mos 5,16-20. Mark 7,10
Matt 19,16-30. Luk 18,18-30