Mark 10,38

Krydshenvisning:
Mark 14,36. Luk 12,50. Joh 18,11
Matt 20,20-28