Mark 10,44

Krydshenvisning:
Luk 22,25-27
Mark 9,35. 1 Pet 5,3
Matt 20,20-28