Mark 10,45

Krydshenvisning:
Joh 13,14. 1 Tim 2,6. 1 Pet 1,18
Luk 22,25-27
Matt 20,20-28