Mark 11,16

Krydshenvisning:
Matt 21,12-17. Luk 19,45-48. Joh 2,13-17