Mark 11,17

Krydshenvisning:
Es 56,7. Jer 7,11
Matt 21,12-17. Luk 19,45-48. Joh 2,13-17