Mark 11,24

Krydshenvisning:
Matt 21,18-22
Matt 7,7. Joh 14,13. 1 Joh 5,14-15