Mark 11,4

Krydshenvisning:
Matt 21,1-11. Luk 19,28-40. Joh 12,12-19