Mark 12,1

Krydshenvisning:
Es 5,1-2
Matt 21,33-46. Luk 20,9-19