Mark 12,10

Krydshenvisning:
Es 28,16
Matt 21,33-46. Luk 20,9-19
Sl 118,22-23