Mark 12,11

Krydshenvisning:
Matt 21,33-46. Luk 20,9-19
Sl 118,22-23