Mark 12,19

Krydshenvisning:
1 Mos 38,8. 5 Mos 25,5
Matt 22,23-33. 46. Luk 20,27-40