Mark 12,26

Krydshenvisning:
2 Mos 3,6. 15-16
Matt 22,23-33. 46. Luk 20,27-40