Mark 12,30

Krydshenvisning:
5 Mos 6,4-5. Jos 22,5
Matt 22,34-40. Luk 10,25-28