Mark 12,40

Krydshenvisning:
Matt 23,5-14. Luk 20,45-47
Matt 6,5-8