Mark 16,10

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
Luk 8,2. Joh 20,11-18