Mark 16,12

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
Luk 24,13-35