Mark 16,15

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
Luk 24,36-49. Joh 20,19-23. 1 Kor 15,5
Mark 13,10. Matt 28,18-20