Mark 16,17

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
Luk 24,36-49. Joh 20,19-23. 1 Kor 15,5
Mark 6,13. ApG 10,46; 16,18; 19,6. 1 Kor 12,10