Mark 16,18

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
Luk 24,36-49. Joh 20,19-23. 1 Kor 15,5
Sl 91,13. Matt 10,8. Luk 10,19. ApG 28,5. 8