Mark 16,20

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Krydshenvisning:
ApG 14,3. Hebr 2,4