Mark 16,5

Krydshenvisning:
Matt 28,1-10. Luk 24,1-12. Joh 20,1-10