Mark 16,7

Krydshenvisning:
Mark 14,28
Matt 28,1-10. Luk 24,1-12. Joh 20,1-10