Mark 16,9

Note:
Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.
Følgende kortere slutning findes i enkelte håndskrifter i stedet for 16,9-20: Alt, hvad der var pålagt dem, berettede de i korthed til dem, der var sammen med Peter. Derefter udsendte Jesus selv ved dem fra øst til vest det hellige og uforgængelige budskab om den evige frelse. Amen.
Krydshenvisning:
Luk 8,2. Joh 20,11-18