Mark 9,21

Krydshenvisning:
Matt 17,14-21. Luk 9,37-43a