Mark 9,23

Krydshenvisning:
Matt 17,14-21. Luk 9,37-43a
Matt 21,21-22. Fil 4,13