Mark 9,30

Krydshenvisning:
Matt 17,22-23. Luk 9,43b-45